header image

HOME

This is the blog of Ian Rosales Casocot. Filipino writer. Sometime academic. Former backpacker. Twink bait. Hamster lover.

Interested in What I Create?Bibliography

Wednesday, August 17, 2016

entry arrow5:44 AM | You Will Never Know How Much I Love You

“Ang tanong ... ay kung may lubos tayong kakayahan na ipaalam sa iba kung gaano natin sila kamahal. Ang daling sabihin na, siyempre naman, sabihin mo lang. Pero kung iisipin mo, wala namang pag-ibig na may tamang sukat at nakukulong ng panahon. Paano nga ba? Sapat na ba iyong, o, ngayong alas kuwatro y medya ng hapon, mahal kita hanggang dulo ng kalawakan? Kahit baliktarin mo. Maaari mo bang malaman kung gaano ka kamahal ng isang tao? Alam siguro natin na tayo ay minamahal, and we can have assumptions. Ngunit kung paano at hanggang saan parang ang hirap isipin. Meron pa bang mas bibigat sa katagang, kung alam lang nila? Kung alam mo lang... For how can we measure something that is greater than us?”

~ Wilfredo Pascual

Labels: ,


[0] This is Where You Bite the Sandwich

GO TO OLDER POSTS GO TO NEWER POSTS