header image

HOME

This is the blog of Ian Rosales Casocot. Filipino writer. Sometime academic. Former backpacker. Twink bait. Hamster lover.

Interested in What I Create?Bibliography

Friday, September 25, 2009

entry arrow2:19 PM | Jun Balde's 60zensMy good friend and fellow UP Workshop batchmate Jun Balde is coming out with his nth book, 60zens, released by Anvil Publishing. The launch will be on October 16, at 6 PM, at the National Bookstore in Glorietta 5. The book teases us with questions about growing old: "Ikaw ba ay sisenta anyos na? Nasa bingit na? Rumarangkada palapit? Nakalampas na? Ikaw ba ang tipong... Naghahanap ng salamin na suot mo pala? Natitinik lagi sa isda kahit na nga? Naiidlip sa sinehan kahit ang palabas ay bakbakan? Pag tumatawid sa daan ay tumitigil lahat ng sasakyan? Pagdating ng kompleanyo ay wala nang kakontemporanyo? Sadyang ganyan ang tumatanda, huwag kang mabahala."

Sounds like geriatric fun. Watch for it.

Labels: , ,


[0] This is Where You Bite the Sandwich

GO TO OLDER POSTS GO TO NEWER POSTS