header image

HOME

This is the blog of Ian Rosales Casocot. Filipino writer. Sometime academic. Former backpacker. Twink bait. Hamster lover.

Interested in What I Create?Bibliography

Saturday, September 24, 2005

entry arrow8:41 PM | Balak sa Gabii Nga Mahimong Adlaw

Gikapoy na baya ang gabii
Maghulat sa adlaw nga mura'g dili pud moabot.
Naminghoy na ang bulan, ang mga
Bituon nagka-anam-anam na ug pauli
Sa ilang mga kweba sa layong panganod.
Niagi na man gani ang mga hangin,
Nibanhaw na ang mga patay,
Pero bisag anino na lamang sa sidlakan,
Walay makit-an. Sa imong mga mata
Nakaptan nako ang tinuod: bisag
Pila pa ka gabii ko mohulat,
Sa pagkagapos ra gihapon sa imong
Pagkatulog ang atong paingnan.
Dili na dagway ko maghandom nga
Ikaw maka-mata pa. Sa imong katulog,
Sa imong wala'y undang nga pagkalibog
Ra man dagway ka malipay. Unsa'y
Kalipayon ba sa ana? Kanunay
Na lang gabii ang makit-an sa imong kinabuhi?
Sa kamingaw sa imong kalibutan,
Ang kangitngit ra ang madungog.
Didto sa kangitngit, wala akong ngalan.
Gikapoy na ang gabii
Maghulat sa pag-abot sa adlaw.

Labels:


[1] This is Where You Bite the Sandwich

GO TO OLDER POSTS GO TO NEWER POSTS